بانك اطلاعات بيماريها

پزشكان دندانپزشكان و..

داروخانه ها

بيمارستانها

درمانگاه ها

پاراكلنيك

تجهيزات پزشكي

پزشكان مقيم خارج

مقالات

Case Report

محاسبه طول عمر

گياهان دارويي

تغذيه و رژيم درماني

قد و  وزن  نرمال

واكسيناسيون

طب ورزشي و دوپينگ

بيماري هاي روز

قوانين و تعرفه هاي پزشكي

گالري عكس واطلسها

آمار حياتي وشاخصهاي بهداشتي  ايران

كنگره هاي جهاني پزشكي

همايشهاي پزشكي ايران

نمايشگاههاي پزشكي

بازآموزي

بيمه هاي درماني

سايتهاي پزشكي

نرم افزارهاي پزشكي

دانشگاههاي علوم پزشكي

انجمنهاي علمي پزشكي

روش پيگيري بيماريها

 

راهنمای تخصص ها فلوشیپ ها و فوق تخصصهای پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی

 

تعاریف:

پزشک عمومی: افرادی که پس از اخذ دیپلم و طی هفت سال تحصیل در رشته پزشکی که شامل سه دوره علوم پایه , کارآموزی و کارورزی می باشد بعنوان پزشک عمومی شناخته می شوند.

دندانپزشک عمومی: افرادی که پس از اخذ دیپلم و طی حدود شش سال تحصیل در رشته دندانپزشکی بعنوان دندانپزشک عمومی شناخته می شوند.

پزشک داروساز: افرادی که پس از اخذ دیپلم و طی حدود شش سال تحصیل در رشته داروسازی  بعنوان پزشک داروساز شناخته می شوند.

متخصص: هر پزشک عمومی پس ازحدود دو تا سه سال و بعضا چهارسال تحصیل در یکی از رشته های تخصصی بعنوان متخصص آن رشته پزشکی شناخته می شود. (این مطلب در مورد دندانپزشکان و داروسازان نیز صدق می کند که پس از طی دو تا سه سال تحصیل در رشته های تخصصی مربوط به رشته خود بعنوان متخصص شناخته می شوند)

فوق تخصص: هر متخصص یکی از رشته های تخصصی پزشکی پس از گذراندن دو تا سه سال دیگر بعنوان فوق تخصص  یک رشته زیر گروه آن رشته تخصصی شناخته میشود. درحال حاضر در دانشگاههای  ایران فوق تخصص ها فقط زیر گروه رشته های تخصصی داخلی و جراحی عمومی و روانپزشکی و کودکان هستند

فلوشیپ: سایر دوره‌های آموزشی برای پزشکان متخصص که طول دوره آنها کمتر از دو سال است، دوره های فلوشیپی یا تکمیل تخصص گفته می‌شوند، و این دوره ها منجر به اخذ مدرک نشده و بعنوان فوق تخصص تلقی نمی گردد.

PHD: مدرک دکترای ناپیوسته در رشته های علوم پایه از جمله رشته های علوم پایه پزشکی غیر بالینی جهت انجام فعالیتهای دانشگاهی ؛ تحقیقی و تدریس(بجز طبابت)

 

 

عضویت رایگان در خبرنامه پزشکی Nedstat Basic - Free web site statistics ارتباط با مدیر سایت  

     Copyright © 2000-2010 irteb All right reserved